Neidio i'r prif gynnwy

Uned 443 – Deall ffactorau sy'n cyfrannu at yr angen i unigolion a/neu ofalwyr gael gofal a chymorth

Mai 28

Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r amrywiaeth o ffactorau a all olygu bod angen i unigolion a/neu ofalwyr gael gofal a chymorth.

Dogfennau

Deilliant Dysgu 1-3

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 4

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 6

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 7

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 8

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 9

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 10

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!