Neidio i'r prif gynnwy

Cwcis

Mae cwci'n ffeil fach, sy'n cynnwys llythrennau a rhifau, y mae eich porwr yn ei gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Mae cwcis yn ein caniatáu i'ch gwahaniaethu rhag defnyddwyr eraill sy'n ein helpu i roi profiad da i chi wrth bori ac mae hefyd yn ein caniatáu i wella ein gwefan.

Mathau o gwcis

Dyma restr y categorïau o gwcis a ddefnyddir ar ein gwefan a'r rheswm dros wneud hynny.

Cwcis sesiwn

Mae cwcis sesiwn yn caniatáu i ddefnyddwyr gael eu hadnabod o fewn gwefan, er enghraifft caniatáu iddynt fewngofnodi ac ychwanegu eitemau at fasged siopa. Mae cwcis sesiwn yn cael eu cadw am gyfnod y sesiwn pori'n unig ac maent yn cael eu dileu o ddyfais y defnyddiwr pan fydd y porwr yn cael ei gau.

Cwcis dadansoddol

Mae cwcis dadansoddol yn ein helpu i ddysgu mwy ynghylch sut rydych yn rhyngweithio gyda'n cynnwys fel y gallwn wella ein gwefan. Maent yn casglu gwybodaeth ynghylch sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan, o ba wefan y daethant, sawl gwaith y mae pob un yn ymweld â'r wefan ac am ba hyd y mae'n aros ar y safle. Nid yw'r wybodaeth hon yn cofnodi manylion penodol y defnyddiwr ac mae'n cael ei defnyddio i greu ystadegau defnydd gwe ar lefel gyfansymiol. Rydym yn defnyddio Google Analytics, gweler Cwcis Trydydd Parti i gael mwy o wybodaeth.

Cwcis trydydd parti

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis dadansoddol i'n caniatáu i gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr ac i weld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch y wefan. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft gan wneud yn siwr bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent ei angen heb drafferth. Nid yw cwcis Google Analytics yn casglu data personol ynghylch ymwelwyr y wefan.

Polisi Preifatrwydd Google

Youtube

Rydym yn rhoi fideos neu'n mewnosod dolenni i fideos o YouTube ar ein gwefan. O ganlyniad, pan rydych yn ymweld â thudalen gyda chynnwys sydd wedi ei osod o neu wedi ei gysylltu i YouTube, mae'n bosibl y byddwch yn derbyn cwcis o'r gwefannau hyn.

Polisi Preifatrwydd YouTube