Agor yr is-ddewislen

Adnoddau

Dyma lle y gwelwch ein ystod o adnoddau digidol i gefnogi addysgu a dysgu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru o Fedi 2019.

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o greu ein cyfres lawn o adnoddau digidol, tanysgrifiwch i'n rhestr e-bostio i dderbyn diweddariadau pan fydd y rhain yn cael eu cyhoeddi, digwyddiadau sydd i ddod a'r holl newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf am eich pwnc.

 

Lefel 2: TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd)

2.1.1. Datblygiad Dynol Drwy Gydol Cylchred Bywyd

Mae'r gyfres yma o adnoddau digidol a phrint yn darparu sylfaen bwysig i ddysgwyr i gael gwybodaeth a dealltwriaeth ar sut mae unigolion yn tyfu ac yn datblygu drwy gydol eu bywyd, ac i allu dadansoddi'r ffactorau sy'n dylanwadu hyn.

2.1.1(a) Cyfnodau bywyd ar draws y cylch bywyd
 

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio