Adnoddau

Yn dilyn adborth gan randdeiliaid allweddol ar ffyrdd o gefnogi'r sector ymhellach, rydym yn adolygu ac yn gwella ein hadnoddau digidol ar gyfer rhai o'n cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Mae hyn ar y gweill ac amlinellir yr amserlen ar gyfer pryd fyddant ar gael yma. Yn ogystal, mae cysylltiadau at amrywiaeth eang o adnoddau cefnogi a gynlluniwyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru wedi'u hychwanegu at y safle mewn un lleoliad hawdd ei ganfod er mwyn ychwanegu cyfoeth a manylder at y ddarpariaeth. Rydym hefyd yn darparu amrywiaeth o ddogfennau cefnogi ar gyfer y cymhwyster sydd wedi'u crynhoi yma gyda’r manylion i’w gweld ar dudalennau'r cymwysterau unigol dan y tab Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs. 

Mae ein hadnoddau digidol wedi cael eu cynllunio i wella'r modd rydych yn cyflwyno'r wybodaeth sylfaenol sy'n ofynnol o fewn y cymwysterau. Gallan nhw gefnogi dysgu annibynnol sy'n atgyfnerthu mathau eraill o gyflwyno gan ddefnyddio eich deunyddiau eich hun neu ddeunyddiau eraill, drwy ennyn diddordeb dysgwyr a'u cyfeirio at adnoddau eraill o ansawdd uchel. Bydd yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn cefnogi'r arfer o ddatblygiad proffesiynol parhaus. Drwy gynnig yr adnoddau hyn yn ddigidol, gellir eu defnyddio'n fwy hyblyg, gan ein galluogi hefyd i'w diweddaru nhw'n hawdd, gan sicrhau eu bod nhw'n parhau i ddatblygu ac adlewyrchu gofynion y sector.

Bydd yr adnoddau yn cael eu cyflwyno fesul cam. Mae'r dyddiadau dangosol yma. Pan roddir amrywiaeth o ddyddiadau, bydd adnoddau’n cael eu cyhoeddi fesul un wrth iddynt gael eu cymeradwyo.

Adnoddau hidlo

Defnyddiwch yr hidlwyr uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig.

123 canlyniad