Adnoddau

Caiff y broses o ddarparu'r adnoddau ei chyflwyno fesul cam gan y bydd dyddiadau cyhoeddi yn dibynnu ar gymeradwyo adnoddau.

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Sylwer: Yn dilyn adborth gan randdeiliaid allweddol ar ffyrdd o gefnogi’r sector ymhellach, rydym yn adolygu ac yn gwella yr adnoddau digidol rydym yn eu cynnig ar gyfer rhai o’n cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

O ganlyniad, bydd rhai adnoddau yn cael eu tynnu i lawr dros dro nes bydd yr addasiadau hyn yn cael eu gwneud.

Ein nod yw sicrhau bod yr adnoddau newydd a gwell hyn ar gael yn fuan a byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy'r wefan, e-bost a Twitter pan fyddant ar gael. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, tanysgrifiwch am ddiweddariadau yma.

Os hoffech weld adnoddau Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol : Craidd neu unrhyw un o’r adnoddau ymarfer ar gyfer Lefel 2 a 3, e-bostiwch hywelwyn.jones@cbac.co.uk ac mi fyddwn yn hapus i rannu’r fersiynau drafft rhain gyda chi. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth.

Adnoddau hidlo

Defnyddiwch yr hidlwyr uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig.

88 canlyniad