Cyrsiau a Digwyddiadau

Digwyddiadau Hydref/Gaeaf 2022

Wrth i bethau ddechrau dychwelyd i’r arfer, rydyn ni’n rhoi cynnig ar ffordd newydd o wneud rhai pethau drwy gynnal ein cyfres Hydref/Gaeaf 2022 wyneb yn wyneb.

Dysgwch mwy

4 canlyniad

Sesiynau galw heibio i Ganolfannau – Haf 2023

Bydd y sesiynau galw heibio yn darparu lle diogel i ganolfannau cymeradwy, gyda’r cyfle i drafod sut maen nhw’n darparu’r cymwysterau.

Dyddiad:

31 Mai 2023

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Sesiynau galw heibio i Ganolfannau – Haf 2023

Bydd y sesiynau galw heibio yn darparu lle diogel i ganolfannau cymeradwy, gyda’r cyfle i drafod sut maen nhw’n darparu’r cymwysterau.

Dyddiad:

12 Mehefin 2023

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Sesiynau galw heibio i Ganolfannau – Haf 2023

Bydd y sesiynau galw heibio yn darparu lle diogel i ganolfannau cymeradwy, gyda’r cyfle i drafod sut maen nhw’n darparu’r cymwysterau.

Dyddiad:

14 Mehefin 2023

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Sesiynau galw heibio i Ganolfannau – Haf 2023

Bydd y sesiynau galw heibio yn darparu lle diogel i ganolfannau cymeradwy, gyda’r cyfle i drafod sut maen nhw’n darparu’r cymwysterau.

Dyddiad:

21 Mehefin 2023

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant