Agor yr is-ddewislen

Cyrsiau DPP a digwyddiadau

Dyma le welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Digwyddiadau i ddod:

Archebwch eich lle ar un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP isod.

Digwyddiadau Cwricwlwm ac Asesu Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Bwriedir y digwyddiadau undydd hyn ar gyfer y rheini sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau Lefel 2 neu Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Bydd y diwrnod yn ymgorffori gweithgareddau gweithdy sy'n ymwneud â'r cymwysterau newydd a cewch gyfle hefyd i ailedrych ar gynnwys a strwythur y cymwysterau.

Cymwysterau Cysylltiedig:

 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Dyddiadau a lleoliadau:

Digwyddiadau Cwricwlwm ac Asesu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bwriedir y digwyddiadau undydd hyn ar gyfer y rheini sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau Lefel 2 neu 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Dilyniant ydyw i'r digwyddiadau lansio diweddar. Ei nod yw cynyddu hyder pawb sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau newydd. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio'n bennaf ar baratoi at y dulliau asesu newydd.

Cymwysterau Cysylltiedig:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Dyddiadau a lleoliadau:

Digwyddiadau blaenorol:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio