Cyrsiau a Digwyddiadau

Dyma le welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Methu gweld digwyddiadau ar gyfer cymhwyster penodol? Cyhoeddir digwyddiadau i gefnogi eich cynllunio, cyflwyno ac asesu cymwysterau arall yn fuan. Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i gael y diweddariadau diweddaraf.

Os ydych chi'n chwilio am ddeunyddiau o unrhyw un o'n digwyddiadau blaenorol, ewch i'r adran Deunyddiau Cwrs ar dudalen y cymhwyster perthnasol.

2 canlyniad

TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant: Y Camau Nesaf

Dyddiad:

08 Rhagfyr 2020

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd-destunau: Y Camau Nesaf

Dyddiad:

26 Ionawr 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol