Cyrsiau a Digwyddiadau

Dyma le welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Methu gweld digwyddiadau ar gyfer cymhwyster penodol? Cyhoeddir digwyddiadau i gefnogi eich cynllunio, cyflwyno ac asesu cymwysterau arall yn fuan. Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i gael y diweddariadau diweddaraf.

Os ydych chi'n chwilio am ddeunyddiau o unrhyw un o'n digwyddiadau blaenorol, ewch i'r adran Deunyddiau Cwrs ar dudalen y cymhwyster perthnasol.

3 canlyniad

Haf 2021: Sesiynau taro-mewn a chadw mewn cysylltiad ar gyfer darparwyr Gweithle

*Sylwch mai dim ond un sesiwn galw heibio y gallwn ei dyrannu fesul canolfan felly ARCHEBWCH UN SESIWN YN UNIG ar gyfer eich canolfan gan gydlynu staff eich canolfan i fynychu'r sesiwn honno.

Dyddiad:

25 Mehefin 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Haf 2021: Sesiynau taro-mewn a chadw mewn cysylltiad ar gyfer darparwyr Gweithle

*Sylwch mai dim ond un sesiwn galw heibio y gallwn ei dyrannu fesul canolfan felly ARCHEBWCH UN SESIWN YN UNIG ar gyfer eich canolfan gan gydlynu staff eich canolfan i fynychu'r sesiwn honno.

Dyddiad:

28 Mehefin 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Rhwydwaith Arfer Gorau – Sesiwn ymgysylltu â chyflogwyr | Gofal Cymdeithasol Cymru

Dyddiad:

01 Gorffennaf 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU, TAG UG/U, Lefel 1, Lefel 2, Lefel 3, Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant