Cyrsiau a Digwyddiadau

Cofiwch gofrestru ar ein rhestr bostio i gael y newyddion a'r digwyddiadau  diweddaraf.

Edrychwn ymlaen at eich gweld (in rhithiol) yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Ydych chi’n chwilio am ddeunyddiau o unrhyw un o'n digwyddiadau blaenorol? Ewch at adran Deunyddiau Cwrs ar y dudalen cymhwyster berthnasol.

Yn dod yn fuan

Cymwysterau

Beth?

Pryd?

Cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5

Ail ymweld â’r sylfaeni Medi/Hydref
Cymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cefnogi darpariaeth safonedig Medi 2022

Lefel 2 IGC / GChDDP Craidd

Lefel 2/3 IGC / GChDDP Ymarfer  

Rhwydweithiau Hydref/Tachwedd 2022

Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori

Rhwydweithiau (Adborth Haf 2022 Uned 216) Tachwedd 2022

Lefel 3 GChDDP Ymarfer a Theori

Rhwydweithiau (Adborth Haf 2022 Uned 330 & 331) Tachwedd 2022

 

14 canlyniad

Lefel 3 IGC Egwyddorion a Chyd-destunau: Asesu ac Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Dyddiad:

18 Hydref 2022

Lleoliad:

Llanelli

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

CBAC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Egwyddorion a Chyd

Dyddiad:

25 Hydref 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TGAU IGCGP: Asesu ac Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Dyddiad:

09 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Lefel 3 IGC Egwyddorion a Chyd-destunau: Asesu ac Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Dyddiad:

09 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TGAU IGCGP: Asesu ac Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Dyddiad:

16 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TAG IGCGP: Asesu & Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Dyddiad:

17 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Lefel 3 GChDDP Ymarfer a Theori – Rhwydwaith yr Hydref

Bydd y cyfarfod tair awr hwn yn cael ei gynnal ar-lein a'i nod yw cefnogi'r rheini sy'n cyflwyno'r cymhwyster Lefel 3 GChDDP: Ymarfer a Theori. Bydd y cyfarfod hwn o ddiddordeb i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno, asesu a/neu sicrhau ansawdd y cymhwyster hwn a bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r cyfarfod.

Dyddiad:

17 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori – Rhwydwaith yr Hydref

Bydd y cyfarfod dwy awr hwn yn cael ei gynnal ar-lein a'i nod yw cefnogi'r rheini sy'n cyflwyno'r cymhwyster Lefel 2 GChDDP: Ymarfer a Theori. Bydd y cyfarfod hwn o ddiddordeb i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno, asesu a/neu sicrhau ansawdd y cymhwyster hwn a bydd cynghorwyr technegol ac arbenigwyr pwnc o'r cyrff dyfarnu wrth law i gefnogi'r cyfarfod.

Dyddiad:

18 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Gofal Plant

TGAU IGCGP (Unigol): Asesu & Ymarfer Ystafell Ddosbarth (Saesneg - Ar-lein)

Dyddiad:

21 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TGAU IGCGP (Unigol): Asesu & Ymarfer Ystafell Ddosbarth (Cymraeg - Ar-lein)

Dyddiad:

30 Tachwedd 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TGAU IGCGP (Dwyradd): Asesu & Ymarfer Ystafell Ddosbarth (Saesneg - Ar-lein)

Dyddiad:

05 Rhagfyr 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TAG IGCGP (Gofal Plant): Asesu & Ymarfer Ystafell Ddosbarth (Ar-lein)

Dyddiad:

12 Rhagfyr 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TAG IGCGP (Gofal Oedolion): Asesu & Ymarfer Ystafell Ddosbarth (Ar-lein)

Dyddiad:

14 Rhagfyr 2022

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TGAU IGCGP: Asesu ac Ymarfer Ystafell Ddosbarth

Dyddiad:

15 Rhagfyr 2022

Lleoliad:

Llandrindod

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant