Cyrsiau a Digwyddiadau

Gweithdai Cynhadledd Ar-lein!

Rydym yn gyffrous i gynnig y gyfres 4 diwrnod hon o weithdai Dysgu Proffesiynol dan arweiniad arbenigwyr. Wedi'i anelu at bob ymarferydd sy'n darparu unrhyw un o'n cyfres o Gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, rydym yn cyd-weithio â siaradwyr arbenigol i gefnogi ymarferwyr newydd a  phrofiadol i ehangu setiau sgiliau cyfredol a ffyrdd cyfredol o weithio. Bydd y gweithdai hyn yn cyfrif tuag at  unrhyw  oriau ymarfer proffesiynol blynyddol gorfodol.

12fed &  13eg  Hydref 2021
IGC: Gweithdai Gwella Ansawdd Arsylwi a Modelau Arweinyddiaeth a Rheolaeth

14eg &  15fed  Hydref 2021
Gofal Plant: Gweithdai Ymarfer mewn Blynyddoedd Cynnar

Cofiwch gofrestru ar ein rhestr bostio i gael y newyddion a'r digwyddiadau  diweddaraf.

Edrychwn ymlaen at eich gweld (in rhithiol) yn un o'n digwyddiadau yn fuan.

Ydych chi’n chwilio am ddeunyddiau o unrhyw un o'n digwyddiadau blaenorol? Ewch at adran Deunyddiau Cwrs ar y dudalen cymhwyster berthnasol.

15 canlyniad

Cyfarfodydd galw heibio ar gyfer Lefel 4 a 5 Arwain a Rheoli

Dyddiad:

04 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyfarfodydd galw heibio ar gyfer Lefel 4 a 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae

Dyddiad:

07 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Gofal Plant

Gwella Ansawdd Arsylwi Aseswyr: Cymwysterau IGC

Dyddiad:

12 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3, Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwella Ansawdd Arsylwi’r Asesydd o fewn y cymwysterau Ymarfer Iechyd

Dyddiad:

13 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwella Ansawdd Arsylwi’r Asesydd o fewn y cymwysterau Ymarfer Iechyd

Dyddiad:

13 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Y Blynyddoedd Cynnar yn Ymarferol Gweithdy 1

Dyddiad:

14 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Y Blynyddoedd Cynnar yn Ymarferol Gweithdy 2

Dyddiad:

15 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Cyfarfodydd galw heibio ar gyfer Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn

Dyddiad:

18 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Ymarfer Proffesiynol

Lefel:

Lefel 4

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyfarfodydd galw heibio ar gyfer Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn

Dyddiad:

19 Hydref 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Ymarfer Proffesiynol

Lefel:

Lefel 4

Sector:

Gofal Plant

Addysgu a Dysgu TGAU IGCGP: Gradd Unigol

Dyddiad:

04 Tachwedd 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Addysgu a dysgu - Diploma Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Dyddiad:

11 Tachwedd 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Addysgu a Dysgu TGAU IGCGP: Dwyradd

Dyddiad:

18 Tachwedd 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Addysgu a dysgu - Tystysgrif Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Dyddiad:

18 Tachwedd 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Addysgu a dysgu - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Dyddiad:

20 Tachwedd 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymwysterau Craidd, Ymarfer, a Theori IGCGP: Hyfforddiant Swyddogion Arholiadau

Dyddiad:

24 Tachwedd 2021

Lleoliad:

Ar-lein

Bwnc:

Craidd, Ymarfer, Ymarfer a Theori

Lefel:

Lefel 5, Lefel 4, Lefel 3, Lefel 2

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant