Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

Anelwn ddarparu gwefan sy'n hygyrch i'n holl ymwelwyr. Mae Deddf Anabledd a Chydraddoldeb 2010 yn dweud yn ddiamwys fod yn rhaid i wefannau sector preifat a chyhoeddus fod yn hygyrch yng nghyswllt darpariaeth gwasanaethau ar-lein.

Mae'r cynllun yn rhoi ystyriaeth i ddefnyddwyr cyfrif sy'n rhannol ddall neu sy'n cael anhawster yn defnyddio llygoden. Fe'i datblygwyd i gyd-fynd gyda meddalwedd poblogaidd darllen sgrîn a medrir mynd o'i amgylch yn rhwydd yn defnyddio bysellfwrdd yn unig.

Cydymffurfiaeth

Ymdrechwn i gydymffurfio, fel isafswm, gyda chydymffurfiaeth Lefel A-triphlyg fel y nodir yng Nghanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 1.0 W3C.

  • Ysgrifennwyd cysylltau i wneud synnwyr pan y'u darllenir allan o'u cyd-destun
  • Mae gan bob delwedd a ddefnyddiwyd yn y safle hwn gyfwerthau testun priodol
  • Defnyddiwyd dalenni arddull rhaeadr ar gyfer cynllun a chyflwyniad
  • Ffurfiwyd pob tudalen fel y medrir ei darllen heb ddalenni arddull
  • Mae'r safle yn defnyddio meintiau ffont cymharol i alluogi'r defnyddiwr i nodi "maint testun" mewn porwyr gweledol
  • Mae pob ffurflen yn dilyn dilyniant Tab rhesymegol
  • Mae labeli yn gysylltiedig gyda meysydd mewn ffurflenni HTML
  • Cynhwyswyd map safle i roi gwybodaeth am weddlun cyffredinol y safle