Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau / Darparwyr hyfforddiant

Ers mis Medi 2019 City & Guilds/CBAC yw unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant sydd wedi'u hariannu yng Nghymru.

HCLW Content Page

Os ydych am gyflwyno un neu fwy o'n cymwysterau iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant, bydd angen i chi wneud cais am gymeradwyaeth.

Os ydych chi'n gwneud cais i gyflwyno cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, yna dylech ddilyn proses safonol CBAC ar gyfer cymeradwyaeth canolfan. Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yma.

Sylwer: Nid oes angen i ganolfannau sydd wedi'u cofrestru gyda CBAC i gyflwyno cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wneud cais am gymeradwyaeth ychwanegol i gynnig y cymwysterau TGAU, UG neu Safon Uwch yn y gyfres hon.

I gyflwyno unrhyw un o'n cymwysterau eraill gallwch wneud cais gan ddefnyddio'r tri cham hawdd hyn:

  1. Lawrlwythwch Ffurflen Gais
  2. Edrychwch ar ein dogfen ganllaw ar gyfer cwblhau'r cais
  3. E-bostiwch eich ffurflen gais i ni - cymeradwyo@digc.cymru

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyflwyno'r cymwysterau hyn, darllenwch ein dogfen Cwestiynau Cyffredin sy'n llawn gwybodaeth ddefnyddiol ar y broses gymeradwyo.

Rydym hefyd wedi creu dogfen Cyflwyniad i Weithio gyda City & Guilds/CBAC, a ddylai roi'r holl wybodaeth angenrheidiol sydd angen arnoch i gyflwyno'r cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant newydd yng Nghymru.

Mae’r Canllaw Asesu a Sicrhau Ansawdd i Ganolfannau ar gael yma.

Cliciwch yma i weld canllaw cyfeirio cyflym ynglyn â lle i ddod o hyd i ofynion staffio aseswyr ym mhob un o fanylebau cymeradwy’r cymwysterau IGC GP.

Sut i archebu eich gweithgaredd Sicrhau Ansawdd Allanol (SAA) ar gyfer Lefel 2 a 3 GChDDP Ymarfer a Theori:

  1. Dylech gytuno â'ch Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol (SSAA) ynghylch pryd fydd eich gweithgaredd sicrhau ansawdd allanol yn digwydd (Ionawr, Ebrill, Mehefin/Gorffennaf neu Gorffennaf/Awst)

  2. Dylech gofrestru eich dysgwyr a chyflwyno eich canlyniadau o fewn y cyfnod cofrestru IAMIS perthnasol.

    Gall gymryd hyd at 3 diwrnod gwaith i'ch cofrestriadau gael eu prosesu ac i ddysgwyr ymddangos ar y System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol (IAMIS) i chi allu mewnbynnu eich canlyniadau.

    Argymhellwn eich bod yn cofrestru eich dysgwyr o leiaf 7 diwrnod cyn i'r cyfnod ddod i ben fel bod digon o amser i chi fewnbynnu canlyniadau dysgwyr er mwyn i'ch SSAA weld y rhain cyn yr ymweliad. Cyflwynwch eich canlyniadau terfynol yn amserol fel y gall eich Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol weld eich cyflwyniad cyn eich ymweliad Sicrhau Ansawdd Allanol sydd wedi’i drefnu.

Cofiwch: Wrth gofrestru dysgwyr drwy ddata sylfaenol CBAC, mae angen i chi chwilio am y teitl data sylfaenol cyfatebol isod.

Teitl Data sylfaenol CBAC Cyfnod Cofrestru IAMIS Agor Cyfnod Cofrestru IAMIS Cau Gweithgaredd SAA yn ofynnol
1 (Tachwedd 2024) 11 Medi 2023 21 Rhagfyr 2023 Ionawr 2024
2 (Ionawr 2024) 5 Chwefror 2024 29 Mawrth 2024 Ebrill 2024
3 (Mehefin 2024) 6 Mai 2024 26 Gorffennaf 2024 Mehefin/Gorffennaf 2024
4 (Awst 2024) 8 Gorffennaf 2024 29 Awst 2024 Gorffennaf/Awst 2024

 

Teitl Data sylfaenol CBAC Cyfnod Cofrestru IAMIS Agor Cyfnod Cofrestru IAMIS Cau Gweithgaredd SAA yn ofynnol
1 (Tachwedd 2024) 9 Medi 2024 20 Rhagfyr 2024 Ionawr 2025
2 (Ionawr 2025) 3 Chwefror 2025 28 Mawrth 2025 Ebrill 2025
3 (Mehefin 2025) 5 Mai 2025 25 Gorffennaf 2025 Mehefin/Gorffennaf 2025
4 (Awst 2025) 14 Gorffennaf 2025 5 Medi 2025

Gorffennaf/Awst 2025

Cysylltwch â ni

Tîm Ansawdd City & Guilds


cymeradwyo@digc.cymru
0300 303 5352

Cymorth Canolfan CBAC


cymeradwyo@digc.cymru
02920 265 077