Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 4 Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol: Uned 440 – Deall deddfwriaeth yng nghyd-destun rôl Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Mai 20

Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o'r amrywiaeth o ddeddfwriaeth sy'n gymwys yng nghyd-destun rôl Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau

Cyflwyniad a Swyddogaethau Cyffredinol

HTML

Gweld

Deddf Hawliau Dynol (1998)

HTML

Gweld

Deall y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc

HTML

Gweld

Deall Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

HTML

Gweld

Nod, pwrpas a chymhwysiad Deddf Cydraddoldeb 2010

HTML

Gweld

Deddf Galluedd Meddyliol (2005)

HTML

Gweld

Deall y Ddeddf Iechyd Meddwl (1983)

HTML

Gweld

Deall deddfwriaeth mewn perthynas â'r Gymraeg

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!