Neidio i'r prif gynnwy

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd)

TGAU

Dewch o hyd i ganolfan

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ganolfannau o fewn 30 milltir i'ch lleoliad. Ceisiwch eto gan ddefnyddio cod post arall i ddod o hyd i'ch canolfan agosaf.

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?


Mae’r TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn addas ar gyfer dysgwyr 14-16 oed sydd â diddordeb mewn dysgu am ddatblygiad a gofal unigolion trwy gydol y cylch bywyd, o’u cenhedlu hyd nes y byddant yn oedolion.

Nid oes unrhyw ofynion dysgu blaenorol ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae’n addas ar gyfer dysgwyr sydd wedi cyflawni cymhwyster Lefel 1 neu sydd heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

Teenager Group

Mae'r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin a dangos eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u dealltwriaeth o fewn cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant.

Mae'r materion canlynol wedi'u cynnwys yn y fanyleb:

 • twf, datblygiad a llesiant dynol
 • hybu a chynnal iechyd a llesiant
 • iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yn yr 21ain ganrif
 • hybu a chynnal iechyd a llesiant i gyflawni canlyniadau cadarnhaol

Mae'r cymhwyster TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant ar gael fel gradd unigol a dwyradd. Mae unedau 1 a 2 yn diffinio'r cynnwys pwnc ar gyfer y cymhwyster gradd unigol. Mae unedau 1, 2, 3 a 4 yn diffinio'r cynnwys ar gyfer y cymhwyster dwyradd.

Uned Teitl yr Uned Asesu
1 Twf, datblygiad a llesiant dynol Allanol
2 Hybu a chynnal iechyd a llesiant Mewnol
3 Iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yn yr 21ain ganrif Allanol
4 Hybu a chynnal iechyd a llesiant er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol Mewnol

Mae 40% o'r cymhwyster TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn cael ei asesu'n fewnol a 60% yn cael ei asesu'n allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • aseiniadau a osodir yn allanol, a'u marcio'n fewnol
 • arholiadau allanol

Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi dilyniant i ddysgu/hyfforddiant a/neu gymwysterau pellach, gan gynnwys:

 • Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cysylltwch â ni

Karen Bushell

Swyddog Pwnc
IGCaGP@cbac.co.uk
029 2240 4264

Kwai Wong

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
IGCaGP@cbac.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol
Wjec Gcse Hsccc Gft W 29102020
Canllaw Addysgu

Gwerslyfrau

CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant Unedau 1 a 2 - Archebu CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Llyfr Athrawon Unedau 1 a 2 - Archebu
CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant Unedau 3 a 4 - Archebu CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant Unedau 3 a 4 - Archebu
Deunyddiau Cwrs
Hidlo yn ôl
Adroddiadau Arholwyr (Haf 2022)

Uned 2 Asesiad di-arholiad - Taflen Farciau a Ffurflen Datganiad

Uned 4 Asesiad di-arholiad - Taflen Farciau a Ffurflen Datganiad

Cyflwyniad Noson Agored

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd)

CBAC TGAU IGCGP Gradd Unigol a Dwyradd – Gwybodaeth Cyfnewid

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd)

Llawlyfr Gweinyddu CBAC

Mae'r Llawlyfr Gweinyddu hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i ganolfannau yng Nghymru ar gyfer gweinyddu'r cymwysterau a reolir gan CBAC.

Cynllun Marcio: Uned 1

Cynllun Marcio: Uned 3

Cyn-bapur: Uned 1 (2022)

Cyn-bapur: Uned 1 (2023)

Cyn-bapur: Uned 3 (2022)

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Cwestiynau ac Atebion Gaeaf 2024

Gweminar TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Digwyddiad Cyswllt
Gweminar: TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant – Y Camau Nesaf (Llandudno) Cliciwch yma i weld

Gwerslyfrau

CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant Unedau 1 a 2 - Archebu CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Llyfr Athrawon Unedau 1 a 2 - Archebu
CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant Unedau 3 a 4 - Archebu CBAC TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant Unedau 3 a 4 - Archebu