Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 4 Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol: Uned 444 - Cefnogi’r broses asesu a chynllunio gofal a chymorth

Mai 28

Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i feithrin y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi'r gwaith o asesu a chynllunio gofal a chymorth unigolion a/neu ofalwyr.

Dogfennau

Canlyniad Dysgu 1

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 2 - Cyfathrebu ag Oedolion

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 2 - Cyfathrebu â Phlant 0-12 oed

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 2 - Cyfathrebu â Phlant 12-18 oed

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 3 - Canolbwyntio ar Oedolion

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 3 - Canolbwyntio ar Blant

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 4 - Datblygu cynlluniau gofal a chymorth yn seiliedig ar asesiad a chanlyniadau y cytunwyd arnynt

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 5 - Cynnal adolygiadau o gynlluniau gofal a chymorth yn unol â’ch rôl a’ch cyfrifoldebau eich hun, deddfwriaeth a’r Codau Ymarfer

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!