Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 4 Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol: Uned 442 – Deall damcaniaethau a modelau a'u perthynas ag ymarfer person/plentyn-ganolog a dulliau seiliedig ar hawliau

Mai 28

Nod yr uned hon yw helpu dysgwyr i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a modelau a'u perthynas ag ymarfer person/plentyn-ganolog a dulliau seiliedig ar hawliau.

Dogfennau

Deilliant Dysgu 1 - Rhan 1

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 1 - Rhan 2

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 2 - Rhan 1

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 2 - Rhan 2

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 2 - Rhan 3

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 3

HTML

Gweld

Deilliant Dysgu 4

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!