Ionawr 2023: Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gael nawr

Cyhoeddwyd gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer y cymwysterau canlynol a fydd yn cael eu hasesu yn ystod cyfres mis Ionawr 2023:

Bwriad y wybodaeth ymlaen llaw yw rhoi gwybod, cyn yr arholiadau, beth fydd ffocws cynnwys yr arholiadau, neu ran o'r arholiadau, fydd yn cael ei asesu yn 2022. Pwrpas gwybodaeth ymlaen llaw yw cefnogi'r myfyrwyr wrth iddynt adolygu.

Yn ogystal â'r wybodaeth ymlaen llaw, mae timau'r pynciau ar gael hefyd i'ch cefnogi ac i roi cyngor ymarferol i chi. Mae eu manylion cyswllt i'w gweld ar y tudalennau pwnc perthnasol.

Os ydych chi'n ddysgwr a rhai pethau ddim yn glir i chi o hyd, gofynnwch i'ch athro – maen nhw'n gwybod popeth y mae angen i chi ei wybod.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.