Neidio i'r prif gynnwy

Dysgwyr

Since September 2019, City & Guilds/WJEC has been the sole provider of a new suite of fundable Health and Social Care, and Childcare qualifications across Wales.

Playing With Water

Canfu adolygiad Cymwysterau Cymru y dylid gwneud nifer o newidiadau i'r cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru ar gyfer gwaith ac addysg bellach mewn amgylchedd sydd yn datblygu yn gyflym.

Os ydych yn meddu ar un o'r cymwysterau sy'n ofynnol ar gyfer eich rôl ar hyn o bryd e.e. wedi'i restru yn y Fframwaith Cymwysterau ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol yng Nghymru neu'r Rhestr o Gymwysterau Gofynnol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru, bydd yn dal i gael ei gydnabod a'i dderbyn ar gyfer ymarfer.

Bydd yr amrywiaeth o gymwysterau yn cynnig nifer o ffyrdd y gallwch feithrin eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch cymhwysedd i weithio, neu barhau â'ch dysgu yn y sector. Ceir llwybrau sy'n gweddu orau i ysgolion, colegau, dysgu seiliedig ar waith neu gyflogaeth.

Byddant. Rydym wedi cynllunio cymwysterau fydd yn eich helpu i symud ymlaen i astudio ymhellach, megis yn y coleg neu'r brifysgol drwy ystod o lwybrau gwahanol. Rydym yn cydweithio gyda phrifysgolion er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o gynnwys a dulliau asesu y cymwysterau newydd, byddwn hefyd yn cydweithio gyda UCAS i ddynodi pwyntiau tariff. Wrth i'r cymwysterau gael eu datblygu ymhellach, byddwn yn darparu gwybodaeth fydd yn eich helpu i weld pa gyfleoedd dilyniant sydd ar gael.

Byddant. Mae'r cymwysterau newydd wedi'u cynllunio i'ch paratoi yn fwy trylwyr ar gyfer cyflogaeth. Bydd ein cymhwyster 'craidd' newydd yn rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sydd ei hangen arnoch er mwyn dechrau ar yrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Os ydych yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd, bydd y cymwysterau newydd yn cefnogi eich datblygiad ymhellach i gyflogaeth.

Ydy, mae'r holl gymwysterau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â darparwyr hyfforddiant unigol ac ysgolion am fwy o fanylion.