Deunyddiau cefnogi TAG U2 IGCGP

22 Gor

Deunyddiau ategol a luniwyd ar gyfer y llwybrau Gofal Plant ac Iechyd Oedolion a Gofal Cymdeithasol ar lefel U2.

Dogfennau

Deunyddiau cefnogi TAG U2 IGCGP

Deunyddiau Cefnogi TAG U2 IGCGP

ZIP

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?