Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau

Lluniwyd ein hadnoddau digidol rhad ac am ddim i wella’r ffordd yr ydych yn cyflwyno’r wybodaeth sy’n sail i’r cymwysterau ynghyd â’r canllawiau addysgu/cyflwyno, deunyddiau asesu a chanllawiau myfyrwyr sydd ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o’r cymwysterau. Gallant gefnogi dysgu annibynnol drwy ddal sylw dysgwyr a’u cyfeirio at adnoddau eraill a allai fod yn ddefnyddiol iddyn nhw.

Gallwch ddefnyddio’r hidlyddion i fynd at fanylebau a llawlyfrau’r holl gymwysterau. Mae dogfennau cefnogi pob cymhwyster wedi’u crynhoi yma ac i’w gweld dan y tab Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs ar gyfer pob cymhwyster.

.

Hidlo yn ôl

Defnyddiwch yr hidlwyr uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig. Os ydych chi’n cael anawsterau wrth lwytho adnodd i lawr, de-gliciwch ar ‘Gweld’ a dewiswch ‘Open link in new tab’ i’w weld.

200 canlyniad