Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Adnoddau - CBAC TAG UG a Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant a Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

14 Rhag 2021

Mae'r adnoddau ar gyfer y cymwysterau TAG a Lefel 3 IGC(GP) wedi'u diweddaru ar wefan DIGC ac ar wefan ddiogel CBAC i gynnwys:

TAG

Gwefan Ddiogel
 • Deunydd asesu mewnol ac allanol newydd ar gyfer POB uned, gan gynnwys marciau a sylwebaeth gan uwch arholwyr a chymedrolwyr
Gwefan DIGC
 • Cwestiynau cyffredin newydd ar gyfer llwybrau IGC (Oedolion) a GP
 • Rhestr adnoddau newydd
 • Dogfen newydd sy'n mapio Adnoddau Digidol DIGC i Uned 3 ac Uned 4
 • Fersiynau drafft o Unedau 3 a 5 y gwerslyfr TAG

Lefel 3

Gwefan Ddiogel
 • Papurau arholiad Uned 2 wedi'u marcio
 • Pecynnau DPP Tachwedd ar gyfer y Dystysgrif a'r Diploma
Gwefan DIGC
 • Cynlluniau gwaith ar gyfer unedau'r Dystysgrif a'r Diploma
 • Cynlluniau gwersi Uned 4
 • Adnodd adolygu Uned 5
 • Dogfen cysylltau defnyddiol
 • Fersiynau Word o'r taflenni marciau