Cyrsiau a Digwyddiadau

Dyma le welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Methu gweld digwyddiadau ar gyfer cymhwyster penodol? Cyhoeddir digwyddiadau i gefnogi eich cynllunio, cyflwyno ac asesu cymwysterau arall yn fuan. Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i gael y diweddariadau diweddaraf.

Os ydych chi'n chwilio am ddeunyddiau o unrhyw un o'n digwyddiadau blaenorol, ewch i'r adran Deunyddiau Cwrs ar dudalen y cymhwyster perthnasol.

30 canlyniad

Paratoi i Addysgu: Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Llanelli)

Dyddiad:

20 Ionawr 2020

Lleoliad:

Llanelli

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Paratoi i Addysgu: Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Caerdydd)

Dyddiad:

27 Ionawr 2020

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Paratoi i Addysgu: TAG UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Caerdydd)

Dyddiad:

04 Chwefror 2020

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Paratoi i Addysgu: Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (Llandudno)

Dyddiad:

05 Chwefror 2020

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel:

Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant | Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Merthyr Tudful)

Gwiriwch yn ôl yn fuan am fanylion llawn y digwyddiad hwn.

Dyddiad:

06 Chwefror 2020

Lleoliad:

Merthyr Tudful

Bwnc:

Lefel:

Lefel 4

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Paratoi i Addysgu: TAG UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Llandrindod)

Dyddiad:

10 Chwefror 2020

Lleoliad:

Llandrindod

Bwnc:

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd - Cyfarfod Rhwydwaith (Trefforest)

Dyddiad:

10 Chwefror 2020

Lleoliad:

Trefforest

Bwnc:

Craidd

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Trefforest)

Dyddiad:

10 Chwefror 2020

Lleoliad:

Trefforest

Bwnc:

Ymarfer

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd - Cyfarfod Rhwydwaith (Caerdydd)

Dyddiad:

11 Chwefror 2020

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Craidd

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Caerdydd)

Dyddiad:

11 Chwefror 2020

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Ymarfer

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd - Cyfarfod Rhwydwaith (Llanarthne)

Dyddiad:

12 Chwefror 2020

Lleoliad:

Llanarthne

Bwnc:

Craidd

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Llanarthne)

Dyddiad:

12 Chwefror 2020

Lleoliad:

Llanarthne

Bwnc:

Ymarfer

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant | Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant (Caerdydd)

Gwiriwch yn ôl yn fuan am fanylion llawn y digwyddiad hwn.

Dyddiad:

13 Chwefror 2020

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Gofal Plant

Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Llanrwst)

Dyddiad:

14 Chwefror 2020

Lleoliad:

Llanrwst

Bwnc:

Ymarfer

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Gofal Plant

Paratoi i Addysgu: TAG UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Llandudno)

Dyddiad:

25 Chwefror 2020

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Lefel:

TAG UG/U

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant | Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Sir y Fflint)

Gwiriwch yn ôl yn fuan am fanylion llawn y digwyddiad hwn.

Dyddiad:

25 Chwefror 2020

Lleoliad:

Sir y Fflint

Bwnc:

Lefel:

Lefel 4

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant