Agor yr is-ddewislen

Cyrsiau DPP a digwyddiadau

O hydref 2018 fe welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant yma.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Manylion cyrsiau a digwyddiadau

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

I gael mwy o wybodaeth am y cwrs neu i gadw lle, cliciwch ar y ddolen isod:

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant - Paratoi i Addysgu

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio