Agor yr is-ddewislen

Cyrsiau DPP a digwyddiadau

Dyma le welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Digwyddiadau i ddod:

Archebwch eich lle ar un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP isod.

Methu gweld digwyddiadau ar gyfer cymhwyster penodol? Cyhoeddir digwyddiadau i gefnogi eich cynllunio, cyflwyno ac asesu cymwysterau arall yn fuan. Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i gael y diweddariadau diweddaraf.

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant - Y Camau Nesaf

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n addysgu'r fanyleb newydd TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant o fis Medi 2019 ymlaen. Bydd pob sesiwn yn crynhoi elfennau allweddol y fanyleb, gan archwilio enghreifftiau o waith wedi'u marcio ac ystyried dulliau o addysgu'r fanyleb gan ddefnyddio adnoddau sydd ar gael i gefnogi addysgu a dysgu.

Dyddiadau a lleoliadau -

 • Caerdydd: Dydd Mawrth 3rd Mawrth
 • Llandrindod: Dydd Mercher 11eg Mawrth
 • Llandudno: Dydd Mercher 18fed Mawrth

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, cliciwch yma.

Paratoi i Addysgu: TAG UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Mae'r cwrs undydd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n paratoi i addysgu neu sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am CBAC / City & Guilds TAG UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant i'w haddysgu am y tro cyntaf o 2020. Bydd pob sesiwn yn edrych yn fanwl ar y fanyleb newydd gan gynnwys ei chynnwys, strwythur asesu a meysydd allweddol eraill, yn ogystal ag adolygu deunyddiau asesu enghreifftiol.

Dyddiadau, lleoliadau ac archebion -

Paratoi i Addysgu: Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Mae'r cwrs undydd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n paratoi i addysgu neu sydd â diddordeb dysgu mwy am fanyleb CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori i'w haddysgu am y tro cyntaf yn 2020. Bydd pob sesiwn yn edrych yn fanwl ar y fanyleb newydd gyda penodol ar Uned 330 ac Uned 331 yn cynnwys: amcanion asesu, asesiadau allanol, ei strwythur arholi a meysydd allweddol eraill, yn ogystal ag adolygu deunyddiau asesu enghreifftiol.

Dyddiadau, lleoliadau ac archebion -

Paratoi i Addysgu: Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Mae'r cwrs undydd hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n paratoi i addysgu neu sydd â diddordeb dysgu mwy am y fanyleb CBAC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau i'w haddysgu am y tro cyntaf o 2020 ymlaen. Bydd pob sesiwn yn edrych yn fanwl ar y fanyleb newydd gan gynnwys ei hamcanion asesu, ei strwythur arholi a meysydd allweddol eraill, yn ogystal ag adolygu deunyddiau asesu enghreifftiol.

Dyddiadau, lleoliadau ac archebion -

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant: Egwyddorion a Chyd-destunau - Y Camau Nesaf

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer athrawon sy'n addysgu'r fanyleb newydd Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant: Egwyddorion a Chyd-destunau o fis Medi 2019 ymlaen. Bydd pob sesiwn yn crynhoi elfennau allweddol y fanyleb ac ystyried dulliau o addysgu'r fanyleb gan ddefnyddio adnoddau sydd ar gael i gefnogi addysgu a dysgu.

Dyddiadau, lleoliadau ac archebion -

Digwyddiadau blaenorol:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Trosolwg Digwyddiadau Lansio:

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Digwyddiadau Paratoi i Addysgu:

Cyflwyniad DPP - Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2: TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio