Cyrsiau a Digwyddiadau

Dyma le welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant.

Byddwn yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lein a wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Cymru, i gefnogi athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr wrth gyflwyno ac adolygu ein cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Methu gweld digwyddiadau ar gyfer cymhwyster penodol? Cyhoeddir digwyddiadau i gefnogi eich cynllunio, cyflwyno ac asesu cymwysterau arall yn fuan. Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i gael y diweddariadau diweddaraf.

Os ydych chi'n chwilio am ddeunyddiau o unrhyw un o'n digwyddiadau blaenorol, ewch i'r adran Deunyddiau Cwrs ar dudalen y cymhwyster perthnasol.

12 canlyniad

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Merthyr Tudful)

Dyddiad:

28 Chwefror 2020

Lleoliad:

Merthyr Tudful

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant - Y Camau Nesaf (Caerdydd)

Dyddiad:

03 Mawrth 2020

Lleoliad:

Caerdydd

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd - Cyfarfod Rhwydwaith (Caerfyrddin)

Dyddiad:

03 Mawrth 2020

Lleoliad:

Caerfyrddin

Bwnc:

Craidd

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Caerfyrddin)

Dyddiad:

03 Mawrth 2020

Lleoliad:

Caerfyrddin

Bwnc:

Ymarfer

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant | Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant (Sir y Fflint)

Dyddiad:

05 Mawrth 2020

Lleoliad:

Sir y Fflint

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 4, Lefel 5

Sector:

Gofal Plant

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant - Y Camau Nesaf (Llandrindod)

Dyddiad:

11 Mawrth 2020

Lleoliad:

Llandrindod

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd - Cyfarfod Rhwydwaith (Sir y Fflint)

Dyddiad:

11 Mawrth 2020

Lleoliad:

Sir y Fflint

Bwnc:

Craidd

Lefel:

Lefel 2

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Sir y Fflint)

Dyddiad:

11 Mawrth 2020

Lleoliad:

Sir y Fflint

Bwnc:

Ymarfer

Lefel:

Lefel 2, Lefel 3

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol | Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Sir y Fflint)

Gwiriwch yn ôl yn fuan am fanylion llawn y digwyddiad hwn.

Dyddiad:

12 Mawrth 2020

Lleoliad:

Sir y Fflint

Bwnc:

Paratoi i Arwain a Rheoli

Lefel:

Lefel 5, Lefel 4

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant | Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Merthyr Tudful)

Dyddiad:

16 Mawrth 2020

Lleoliad:

Merthyr Tudful

Bwnc:

Lefel:

Lefel 4

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant - Y Camau Nesaf (Llandudno)

Dyddiad:

18 Mawrth 2020

Lleoliad:

Llandudno

Bwnc:

Lefel:

TGAU

Sector:

Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan: Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant | Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Sir y Fflint)

Dyddiad:

18 Mawrth 2020

Lleoliad:

Sir y Fflint

Bwnc:

Lefel:

Lefel 4

Sector:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant