Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) - Canllawiau i reolwyr Gweithwyr gofal preswyl dros nos i blant

Mehefin 12

Bwriad y canllaw yma yw helpu rheolwyr gweithwyr nos gofal preswyl plant i gefnogi’r rhai sy’n astudio’r cymhwyster Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)’ Mae’r cymhwyster Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sy’n gweithio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eu gallu i gefnogi anghenion iechyd a gofal plant a phobl ifanc yn ymarferol mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae’n seiliedig ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth ac ymarfer drwy waith yn y lleoliad gwaith. Mae’r canllaw yn dangos rheolwyr sut: i helpu gweithwyr i ddewis yr unedau mwyaf priodol; gall gweithwyr gyflawni'r credydau sydd eu hangen; gall gweithwyr fodloni'r meini prawf; asesir y cymhwyster; gallant gefnogi’r dysgwr.

Dogfennau

Gofal Cymdeithasol Cymru - Canllawiau i reolwyr Gweithwyr gofal preswyl dros nos i blant

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!