Uned 412 Arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

14 Mai

Nod yr uned hon yw cyflwyno'r dysgwr i ddamcaniaethau, fframweithiau a dulliau o ysgogi a datblygu timau i gefnogi ymarfer person/plentyn-ganolog. Dyddwch chi'n deall deall cydraddoldeb ac amrywiaeth a phwysigrwydd y Gymraeg yng nghyd-destun datblygu'r gweithlu. Deall y sgiliau a'r rhinweddau y mae eu hangen i arwain a rheoli timau'n effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall pwrpas a gofynion prosesau recriwtio a sefydlu gweithwyr sy’n seiliedig ar werthoedd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall sut i ddirprwyo er mwyn cefnogi perfformiad tîm effeithiol. Deall sut i reoli gwrthdaro mewn tîm a pherfformiad gwael. Deall pwysigrwydd goruchwylio ac arfarnu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall arddulliau a dulliau dysgu i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus.

Dogfennau

Arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Uned 412 - Taflen Fframwaith Ymdeimladau

HTML5

Gweld

Uned 412 Taflen gymell staff

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp1) Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp2) Pwer a chyfrifoldeb

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp3) - Deallusrwydd emosiynol

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp4) Dadansoddiad Rhyngweithiol

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp5) Recriwtio a Sefydlu

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp6) Dirprwyo

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp7) Arddulliau dysgu a datblygu

HTML5

Gweld

Uned 412 (pp8) Dysgu gweithredu

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?