Uned 410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer person/plentyn‐ganolog

14 Mai

Nod yr uned hon yw cyflwyno'r dysgwr i ddamcaniaethau, modelau a fframweithiau deddfwriaethol ar gyfer ymarfer person/plentyn-ganolog. Yng nghyd-destun yr uned hon, mae'r term ‘unigolyn’ yn cyfeirio at oedolion a/neu blant a phobl ifanc. Byddwch chi'n deall pwysigrwydd parchu unigrywiaeth, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Deall sut i ddefnyddio dull seiliedig ar hawliau ar gyfer asesu angen a risg. Deall rôl asesiadau cynhwysol o anghenion unigol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd. Deall cyfathrebu person/plentyn-ganolog. Deall damcaniaethau cymdeithasegol a'u cysylltiad ag ymarfer person/plentyn-ganolog. Deall damcaniaethau seicolegol a'u cysylltiad ag ymarfer person/plentyn-ganolog. Deall y model bioseicogymdeithasol fel ffordd o ddylanwadu ar ymarfer person/plentynganolog. Deall diogelu ac ymarfer person/plentyn-ganolog.

Dogfennau

Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn/plentyn

Uned 410 (pp1) Cyflwyniad i ddamcaniaethau

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp2) Dinasyddiaeth

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp3) Gwerthoedd ac Ymddygiadau

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp4) Eiriolaeth a chyd-gynhyrchiad

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp5) Cyfathrebu person ganolog

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp6) Damcaniaethau cymdeithasegol

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp7) Damcaniaethau seicoleg

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp8) Model bioseicogymdeithasol

HTML5

Gweld

Uned 410 (pp9)- Cyflwyniad i ddiogelu unigolion

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?