Neidio i'r prif gynnwy

Uned 410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer person/plentyn‐ganolog

Mai 14

Nod yr uned hon yw cyflwyno'r dysgwr i ddamcaniaethau, modelau a fframweithiau deddfwriaethol ar gyfer ymarfer person/plentyn-ganolog. Yng nghyd-destun yr uned hon, mae'r term ‘unigolyn’ yn cyfeirio at oedolion a/neu blant a phobl ifanc. Byddwch chi'n deall pwysigrwydd parchu unigrywiaeth, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Deall sut i ddefnyddio dull seiliedig ar hawliau ar gyfer asesu angen a risg. Deall rôl asesiadau cynhwysol o anghenion unigol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Deall gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd. Deall cyfathrebu person/plentyn-ganolog. Deall damcaniaethau cymdeithasegol a'u cysylltiad ag ymarfer person/plentyn-ganolog. Deall damcaniaethau seicolegol a'u cysylltiad ag ymarfer person/plentyn-ganolog. Deall y model bioseicogymdeithasol fel ffordd o ddylanwadu ar ymarfer person/plentynganolog. Deall diogelu ac ymarfer person/plentyn-ganolog.

Dogfennau

(pp1) Cyflwyniad i ddamcaniaethau

HTML

Gweld

(pp2) Dinasyddiaeth

HTML

Gweld

(pp3) Gwerthoedd ac Ymddygiadau

HTML

Gweld

(pp4) Eiriolaeth a chyd-gynhyrchiad

HTML

Gweld

(pp5) Cyfathrebu person ganolog

HTML

Gweld

(pp6) Damcaniaethau cymdeithasegol

HTML

Gweld

(pp7) Damcaniaethau seicoleg

HTML

Gweld

(pp8) Model bioseicogymdeithasol

HTML

Gweld

(pp9)- Cyflwyniad i ddiogelu unigolion

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!