Uned 402 - Cydlynu gofal a chymorth i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain

14 Tach

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gydlynu gweithlu gwasgaredig ar gyfer gofal a chymorth yn y cartref.

Dogfennau

Cefnogi darparu gwasanaethau sy’n cefnogi unigolion i fyw yn eu cartref eu hunain

Cefnogi darparu gwasanaethau sy’n cefnogi unigolion i fyw yn eu cartref eu hunaine

HTML5

Gweld

Hybu perthnasoedd da ag unigolion a’u teuluoedd/gofalwyr

Hybu perthnasoedd da ag unigolion a’u teuluoedd/gofalwyr

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?