Uned 331 - Hybu gofal a chymorth i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain

10 Ion

Mae'r uned hon yn anelu at gefnogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i hybu darparu cymorth sensitif a diogel i unigolion yn eu cartrefi eu hunain.

Dogfennau

Cefnogi unigolion i fyw gartref

Cefnogi unigolion i fyw gartref

HTML5

Gweld

Cyfrannu at gefnogi unigolion a'u teuluoedd/gofalwyr gyda newid a thrawsnewid

Cyfrannu at gefnogi unigolion a'u teuluoedd/gofalwyr gyda newid a thrawsnewid

HTML5

Gweld

Cyfrannu at gefnogi dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau a chanlyniadau cadarnhaol i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain

Cyfrannu at gefnogi dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau a chanlyniadau cadarnhaol i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain

HTML5

Gweld

Cyfrannu at ddatblygu a gweithredu cynlluniau sy'n cefnogi'r hyn sy'n bwysig i unigolion a'u teuluoedd/gofalwyr

Cyfrannu at ddatblygu a gweithredu cynlluniau sy'n cefnogi'r hyn sy'n bwysig i unigolion a'u teuluoedd/gofalwyr

HTML5

Gweld

Cynnal diogelwch ac ymarfer gwaith diogel

Cynnal diogelwch ac ymarfer gwaith diogel

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?