Uned 322 - Cynnal profion sgrinio golwg

12 Rhag

Mae'r uned hon yn galluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau i gynnal profion sgrinio'r golwg ar gyfer plant oed ysgol. Mae'r uned yn ymdrin â phwysigrwydd iechyd y llygaid a sgrinio'r golwg yn ogystal ag achosion posibl ac effeithiau problemau sy'n gysylltiedig â'r llygaid a namau ar y golwg. Bydd dysgwr yn meithrin y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddarparu sgrinio'r golwg effeithiol a diogel ar gyfer plant 4 – 5 oed yn yr ysgol.

Dogfennau

Cynnal profion sgrinio golwg

Egwyddorion a chyd-destun polisi mewn perthynas â sgrinio'r golwg

HTML5

Gweld

Darparu sgrinio golwg i blant rhwng 4 a 5 oed yn yr ysgol

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?