Uned 321 - Gofalu am glwyfau nad ydynt yn rhai cymhleth (Plant a Phobl Ifanc)

09 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn a'r sgiliau sydd eu hangen i drin a gorchuddio briwiau a chlwyfau.

Dogfennau

Gofalu am glwyfau nad ydynt yn rhai cymhleth

Deall deddfwriaeth a ffyrdd o weithio y cytunwyd arnynt wrth ofalu am glwyfau nad ydynt yn rhai cymhleth

HTML5

Gweld

Gwella a halogi

HTML5

Gweld

Y gweithdrefnau a thechnegau ar gyfer trin a gorchuddio briwiau a chlwyfau

HTML5

Gweld

Paratoi i orchuddio clwyfau

HTML5

Gweld

Triniaethau gorchuddio

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?