Uned 311 - Cefnogi plant ag anghenion ychwanegol

09 Hyd

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â archwilio effeithiau anghenion  ychwanegol ar blant a'r heriau a'r cyfleoedd a wynebir wrth gefnogi plant ag anghenion ychwanegol a'u teuluoedd/gofalwyr.

Dogfennau

Cefnogi plant ag anghenion ychwanegol

Cefnogi plant ag anghenion ychwanegol

HTML5

Gweld

Cefnogi, dysgu, twf a datblygiad cyfannol plant ag anghenion ychwanegol

Cefnogi, dysgu, twf a datblygiad cyfannol plant ag anghenion ychwanegol

HTML5

Gweld

Cefnogi plant i feithrin gwydnwch yn ystod cyfnod o newid

Cefnogi plant i feithrin gwydnwch yn ystod cyfnod o newid

HTML5

Gweld

Gweithio gyda phlant er mwyn cefnogi trawsnewid effeithiol

Working with children to support communication

HTML5

Gweld

Gofal Mwy Diogel

Gofal Mwy Diogel

HTML5

Gweld

Myfyrio ar y gofal a roddir i blant ag anghenion ychwanegol

Myfyrio ar y gofal a roddir i blant ag anghenion ychwanegol

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?