Uned - 310 Dulliau cadarnhaol o gefnogi ymddygiad yn y blynyddoedd cynnar

17 Medi

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin dealltwriaeth o'r ffordd maen nhw’n ymddwyn a'u cefnogi i ddatblygu eu hymddygiad cadarnhaol eu hunain.

Dogfennau

Egwyddorion cefnogi plant i ddatblygu ymddygiad cadarnhaol

Egwyddorion cefnogi plant i ddatblygu ymddygiad cadarnhaol

HTML5

Gweld

Cefnogi plant i ddatblygu ymddygiad cadarnhaol mewn ffordd sy’n briodol i’w hoedran a’i cyfnod datblygiad

Cydweithio ag eraill i gefnogi ymddygiad

HTML5

Gweld

Cydweithio ag eraill i gefnogi ymddygiad

Cydweithio ag eraill i gefnogi ymddygiad

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?