Uned 309 - Hybu a chefnogi lleferydd, iaith a sgiliau cyfathrebu

09 Hyd

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â nodi, asesu a chefnogi plant gyda sgiliau ac anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Dogfennau

Canllawiau a fframweithiau sy’n cefnogi lleferydd, iaith a chyfathrebu

Canllawiau a fframweithiau sy’n cefnogi lleferydd, iaith a chyfathrebu

HTML5

Gweld

Sut mae lleferydd, iaith, cyfathrebu a llythrennedd yn cael eu datblygu

Sut mae lleferydd, iaith, cyfathrebu a llythrennedd yn cael eu datblygu

HTML5

Gweld

Diwallu anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu

Diwallu anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu

HTML5

Gweld

Gweithio gydag eraill I gefnogi plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu

Gweithio gydag eraill I gefnogi plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?