Uned 306 - Hybu gweithio gyda phlant 3-7 oed

09 Hyd

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â datblygiad cyfannol plant drwy gwricwlwm y blynyddoedd cynnar, ac yn gallu cynllunio, cynnal ac adolygu gweithgareddau a chyfleoedd sy'n cefnogi dysgu a datblygiad cyfannol plant 3-7 oed drwy feysydd y cwricwlwm.

Dogfennau

Darpariaeth gofal plant a gwasanaethau cefnogi I blant 2-3 oed

Darpariaeth gofal plant a gwasanaethau cefnogi I blant 2-3 oed

HTML5

Gweld

Cefnogi ymlyniad a gwydnwch ar gyfer plant 3-7 oed

Cefnogi ymlyniad a gwydnwch ar gyfer plant 3-7 oed

HTML5

Gweld

Hybu’r broses o gefnogi gofal corfforol dioleg plant 2-3 oed

Hybu’r broses o gefnogi gofal corfforol dioleg plant 2-3 oed.

HTML5

Gweld

Fframweithiau damcanieithol sy'n ategu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant 3-7 oed

Fframweithiau damcanieithol sy'n ategu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant 3-7 oed

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?