Uned 306 Hybu gweithio gyda phlant 3-7 oed - Canllawiau cyflwyno

13 Tach

Canllawiau Cyflwyno ar gyfer Uned 306 Hybu gweithio gyda phlant 3-7 oed

Dogfennau

Canllawiau Cyflwyno

Canllawiau Cyflwyno

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?