Uned 304 - Hybu gofal plant 0-2 oed

20 Medi

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin y wybodaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol wrth hybu gofal plant 0-2 oed. Mae'n cynnwys rôl bondio ac ymlyniad a darparu arferion gofal corfforol diogel

Dogfennau

Darpariaeth gofal plant a gwasanaethau cefnogi i blant 0-2 oed

Darpariaeth gofal plant a gwasanaethau cefnogi i blant 0-2 oed

HTML5

Gweld

Hybu a chefnogi bondio ac ymlyniad i blant 0-2 oed

Hybu a chefnogi bondio ac ymlyniad i blant 0-2 oed

HTML5

Gweld

Hybu arferion gofal corfforol diogel plant 0-2 oed

Hybu arferion gofal corfforol diogel plant 0-2 oed

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?