Uned 236 - Cyfrannu at gynorthwyo unigolion sy'n camddefnyddio sylweddau (Oedolion)

30 Ion

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt feithrin y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gyfrannu at gynorthwyo unigolion sy'n camddefnyddio sylweddau.

Dogfennau

Defnyddio a chamddefnyddio sylweddau

Defnyddio a chamddefnyddio sylweddau

HTML5

Gweld

Cyfrannu at ymyriadau i gefnogi unigolion sy'n camddefnyddio sylweddau i gyflawni canlyniadau cadarnhaol

Cyfrannu at ymyriadau i gefnogi unigolion sy'n camddefnyddio sylweddau i gyflawni canlyniadau cadarnhaol

HTML5

Gweld

Problemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau a welir ar yr un pryd

Problemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau a welir ar yr un pryd

HTML5

Gweld

Canfyddiadau a safbwyntiau unigolion sy’n camddefnyddio sylweddau

Canfyddiadau a safbwyntiau unigolion sy’n camddefnyddio sylweddau

HTML5

Gweld

Rheoli sefyllfaoedd peryglus

Rheoli sefyllfaoedd peryglus

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?