Uned 2.1 Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes - Iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â chefnogi darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal person-ganolog

30 Ebr

Mae’r adnoddau digidol yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion a chyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol, cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes.

Dogfennau

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Creadigrwydd

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Rhyddid

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Hunaniaeth

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Hamdden

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Cyfranogiad

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Diogelwch

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Cynhaliaeth

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Dealltwriaeth

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o anghenion unigol ar draws y rhychwant oes – Hoffter

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?