Uned 207 - Cefnogi'r broses o gaffael iaith newydd drwy drochi

20 Medi

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin ei wybodaeth a'i sgiliau mewn perthynas â hybu cymorth i blant ar gyfer caffael iaith newydd drwy drochi ieithyddol mewn lleoliad gofal plant. I lawer o ddysgwyr, disgwylir y bydd hyn yn gysylltiedig â chaffael y Gymraeg drwy'r dull trochi

Dogfennau

Trochi ieithyddol mewn lleoliadau gofal plant

Trochi ieithyddol mewn lleoliadau gofal plant

HTML5

Gweld

Cefnogi plant i gaffael yr iaith newydd drwy drochi

Cefnogi plant i gaffael yr iaith newydd drwy drochi

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?