Uned 203 -Ymateb i arwyddion o afiechyd a phla/haint posib

20 Medi

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin y wybodaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol wrth adnabod ac ymateb i afiechyd posibl yn ystod plentyndod

Dogfennau

Responding to signs of potential illness and reactions to immunisation in children

Ymateb i arwyddion o afiechyd posibl ac adweithiau i imiwneiddio mewn plant

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?