Neidio i'r prif gynnwy

Uned 202 - Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Chwefror 5

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â meithrin y wybodaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol wrth gefnogi maeth a hydradiad plant.

Dogfennau

1. Cefnogi maeth a hydradiad – Canllaw tiwtoriaid ac aseswyr (PDF)

HTML

Gweld

2. Supporting nutrition and hydration – Support materials (PDF)

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!