Uned 2 - 2.2.2. Iechyd y cyhoedd a hybu iechyd ar draws y cylch bywyd

21 Meh

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny.

Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu a'i ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

Dogfennau

(a) Iechyd y Cyhoedd

Iechyd y Cyhoedd

HTML5

Gweld

Iechyd Cyhoeddus Cymru

HTML5

Gweld

Canllawiau'r Llywodraeth

HTML5

Gweld

(b) Hybu iechyd a dulliau hybu iechyd

Asiantaethau Hybu Iechyd

HTML5

Gweld

Deunyddiau Hybu Iechydd

HTML5

Gweld

Materion sy'n berthnasol i hybu iechyd

HTML5

Gweld

Ymyriadau Cymdeithasol ac Amgylcheddol

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?