Uned 2 - 2.2.1. Iechyd a gofal cymdeithasol, a darpariaeth gofal plant yng Nghymru i hyrwyddo a chefnogi iechyd a lles

21 Meh

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny.

Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu a'i ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

Dogfennau

(a) Fframweithiau deddfwriaethol cenedlaethol sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi iechyd a lles

Cyrff rheoleiddio cenedlaethol

HTML5

Gweld

Deddfwriaeth sy'n cefnogi ac yn hybu iechyd a llesiant

HTML5

Gweld

Mentrau, strategaethau a fframweithiau cyfredol

HTML5

Gweld

(b) Darpariaeth gwasanaethau

Sectorau mewn Iechyd a Gofal a Gofal Plant

HTML5

Gweld

Beth sydd am ddim?

HTML5

Gweld

Gofal Iechyd

HTML5

Gweld

Gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant

HTML5

Gweld

(c) Gweithio amlasiantaethol

Gweithio amlasiantaethol

HTML5

Gweld

Timau amlddisgyblaethol

HTML5

Gweld

Llywodraeth Cymru a Gweithio Amlasiantaethol

HTML5

Gweld

(d) Manteision gweithio amlasiantaethol

Manteision gweithio amlasiantaethol

HTML5

Gweld

(e) Llwybrau Gyrfa

Llwybrau Gyrfa

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?