Neidio i'r prif gynnwy

Uned 1 - 2.1.2. Iechyd corfforol, cymdeithasol, emosiynol a deallusol

Mehefin 21

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny. Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu isod a'r ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

Dogfennau

Ffurflen archebu

DOCX

Gweld

Sut i ddeall y cyd-ddibyniaeth rhwng iechyd corfforol ac iechyd meddwl da

HTML

Gweld

Sut i feithrin eich gwydnwch

HTML

Gweld

Sut i ddeall meddylfryd twf

HTML

Gweld

Sut i ddeall ymwybyddiaeth ofalgar

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!