Uned 1 - 2.1.1. Datblygiad Dynol Drwy Gydol Cylchred Bywyd

21 Meh

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny.

Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu a'i ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

 

Dogfennau

(a) Cyfnodau bywyd ar draws y cylch bywyd

Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Siartiau canraddau

HTML5

Gweld

Babanod 0 - 2

HTML5

Gweld

Plentyndod 3 - 12

HTML5

Gweld

Glasoed 13 - 19

HTML5

Gweld

Oedolaeth 20-64

HTML5

Gweld

Oedolaeth ddiweddarach 65+ oed

HTML5

Gweld

(b) Twf a datblygiad

Datblygiad

HTML5

Gweld

Twf

HTML5

Gweld

(c) Cerrig milltir disgwyliedig o dwf a datblygiad

Datblygiad corfforol

HTML5

Gweld

Datblygiad emosiynol

HTML5

Gweld

Datblygiad deallusol

HTML5

Gweld

Datblygiad cymdeithasol

HTML5

Gweld

(d) Ffactorau sy'n effeithio ar dwf, datblygiad a lles

Ffactorau corfforol

HTML5

Gweld

Ffactorau cymdeithasol ac emosiynol

HTML5

Gweld

Ffactorau economaidd

HTML5

Gweld

Ffactorau amgylcheddol

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?