Neidio i'r prif gynnwy

Uned 005 - Iechyd a Diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Awst 13

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol iechyd a diogelwch mewn lleoliadau Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Dogfennau

Gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle/lleoliad

HTML

Gweld

Gwybod sut mae asesiadau risg yn cael eu defnyddio i gefnogi iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

HTML

Gweld

Gwybod sut i hyrwyddo diogelwch tân mewn lleoliad gwaith

HTML

Gweld

Gwybod beth yw egwyddorion ‘symud a chario’ a ‘symud a lleoli’

HTML

Gweld

Gwybod y prif lwybrau at haint a sut i atal heintiau rhag lledaenu yn y gweithle/ lleoliad – Rhan 1

HTML

Gweld

Gwybod y prif lwybrau at haint a sut i atal heintiau rhag lledaenu yn y gweithle/ lleoliad – Rhan 2

HTML

Gweld

Gwybod sut i weithredu mesurau diogelwch bwyd

HTML

Gweld

Gwybod sut i storio, defnyddio a gwaredu sylweddau peryglus yn ddiogel

HTML

Gweld

Gwybod sut i gadw’r lleoliad gweithle yn ddiogel

HTML

Gweld

Gwybod sut i reoli straen

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!