Uned 005 - Iechyd a Diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

13 Awst

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol iechyd a diogelwch mewn lleoliadau Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Dogfennau

Gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle/lleoliad

Gwybod sut i fodloni gofynion deddfwriaethol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle/lleoliad

HTML5

Gweld

Gwybod sut mae asesiadau risg yn cael eu defnyddio i gefnogi iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

Gwybod sut mae asesiadau risg yn cael eu defnyddio i gefnogi iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

HTML5

Gweld

Gwybod sut i hyrwyddo diogelwch tân mewn lleoliad gwaith

Gwybod sut i hyrwyddo diogelwch tân mewn lleoliad gwaith

HTML5

Gweld

Gwybod beth yw egwyddorion ‘symud a chario’ a ‘symud a lleoli’

Gwybod beth yw egwyddorion ‘symud a chario’ a ‘symud a lleoli’

HTML5

Gweld

Gwybod y prif lwybrau at haint a sut i atal heintiau rhag lledaenu yn y gweithle/ lleoliad

Gwybod y prif lwybrau at haint a sut i atal heintiau rhag lledaenu yn y gweithle/ lleoliad – Rhan 1

HTML5

Gweld

http://resource.download.wjec.co.uk.s3-eu-west-1.amazonaws.com/vtc/2018-19/HSC18-19_3-5/_multi-lang/unit05/02-main-routes-to-infection-and-how-to-prevent-the-spread-of-infections-in-the-workplace-setting-part-2.html

HTML5

Gweld

Gwybod sut i weithredu mesurau diogelwch bwyd

Gwybod sut i weithredu mesurau diogelwch bwyd

HTML5

Gweld

Gwybod sut i storio, defnyddio a gwaredu sylweddau peryglus yn ddiogel

Gwybod sut i storio, defnyddio a gwaredu sylweddau peryglus yn ddiogel

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gadw’r lleoliad gweithle yn ddiogel

Gwybod sut i gadw’r lleoliad gweithle yn ddiogel

HTML5

Gweld

Gwybod sut i reoli straen

Gwybod sut i reoli straen

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?