Uned 001 - Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd

07 Chw

Drwy'r uned hon, bydd dysgwyr yn meithrin gwybodaeth adealltwriaeth o'r canlynol: Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion. Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fywa digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant. Y ffactorau sy'n llywio hunangysyniad. Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant.

Dogfennau

The influence of life factors, lifestyle choices and life events on growth, health and well-being – Life factors

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Ffactorau mewn bywyd Rhan 1

HTML5

Gweld

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Ffactorau mewn bywyd Rhan 2

HTML5

Gweld

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Ffactorau mewn bywyd Rhan 3

HTML5

Gweld

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Dewisiadau ffordd o fyw

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Dewisiadau ffordd o fyw

HTML5

Gweld

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Digwyddiadau mewn bywyd

Dylanwad ffactorau mewn bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau mewn bywyd ar dwf, iechyd a llesiant – Digwyddiadau mewn bywyd

HTML5

Gweld

Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol allweddol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws rhychwant oes unigolion

Corfforol – Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Corfforol – Monitro Twf Rhan 1

HTML5

Gweld

Corfforol – Monitro Twf Rhan 2

HTML5

Gweld

Corfforol – Monitro Twf Rhan 3

HTML5

Gweld

Corfforol – Sgiliau echddygol bras a manwl

HTML5

Gweld

Corfforol – Hylendid a dysgu defnyddio'r toiled

HTML5

Gweld

Corfforol – Deiet a maeth

HTML5

Gweld

Corfforol – Adnabod rhywedd

HTML5

Gweld

Corfforol – Llencyndod

HTML5

Gweld

Corfforol – Oedolaeth

HTML5

Gweld

Corfforol – Oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Emosiynol – Babandod a phlentyndod

HTML5

Gweld

Emosiynol – Llencyndod ac oedolaeth

HTML5

Gweld

Emosiynol – Oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Deallusol – Babandod a phlentyndod

HTML5

Gweld

Deallusol – Llencyndod ac oedolaeth

HTML5

Gweld

Deallusol – Oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Cymdeithasol – Babandod a phlentyndod

HTML5

Gweld

Cymdeithasol – Llencyndod, oedolaeth ac oedolaeth ddiweddarach

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?