Uned 001 - Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed)

22 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â Meithrin dealltwriaeth y dysgwyr o wybodaeth sylfaenol am Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed).

Dogfennau

Sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau a fframweithiau yn cefnogi gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau a fframweithiau yn cefnogi gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Sut mae dulliau seiliedig ar hawliau yn ymwneud â gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Sut mae dulliau seiliedig ar hawliau yn ymwneud â gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Sut i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Sut i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

HTML5

Gweld

Sut i ddefnyddio dulliau plentyn-ganolog

Sut i ddefnyddio dulliau plentyn-ganolog

HTML5

Gweld

Sut mae bod yn gadarnhaol wrth gymryd risgiau yn cefnogi canlyniadau cadarnhaol i blant

Sut mae bod yn gadarnhaol wrth gymryd risgiau yn cefnogi canlyniadau cadarnhaol i blant

HTML5

Gweld

Llesiant yng nghyd-destun gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Llesiant yng nghyd-destun gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Sut i feithrin perthnasoedd cadarnhaol yng nghyd-destun ‘ffiniau proffesiynol’

Sut i feithrin perthnasoedd cadarnhaol yng nghyd-destun ‘ffiniau proffesiynol’

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol yng nghyd-destun gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol yng nghyd-destun gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Sut mae’n bosibl defnyddio dulliau cadarnhaol i gefnogi ymddygiad cadarnhaol

Sut mae’n bosibl defnyddio dulliau cadarnhaol i gefnogi ymddygiad cadarnhaol

HTML5

Gweld

Sut mae newid a thrawsnewid yn effeithio ar blant

Sut mae newid a thrawsnewid yn effeithio ar blant

HTML5

Gweld

Sut mae ei gredoau, ei werthoedd, a’i brofiadau ei hun mewn bywyd yn gallu effeithio ar agweddau ac ymddygiad tuag at blant a’u teuluoedd

Sut mae ei gredoau, ei werthoedd, a’i brofiadau ei hun mewn bywyd yn gallu effeithio ar agweddau ac ymddygiad tuag at blant a’u teuluoedd

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?