Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant - Uned 307 Adnoddau

22 Meh

Hybu’r broses o gaffael iaith newydd drwy drochi - Trochi ieithyddol mewn lleoliadau plant

Dogfennau

Trochi ieithyddol mewn lleoliadau plant

Trochi ieithyddol mewn lleoliadau plant

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?