Agor yr is-ddewislen

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Rydym wastad yn chwilio am athrawon/darlithwyr/ymarferwyr i ymuno â’n tîm o arbenigwyr pwnc i gynorthwyo i ddatblygu ein deunyddiau asesu.

Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y swydd ddisgrifiad i wneud cais.

 

Swyddi Dyddiad Cau
Uwch Arholwr Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau 14eg Hydref
Uwch Safonwr Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau 14eg Hydref

 

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio