Sesiynau Taro Mewn haf 2022 (canolfannau Addysg Bellach)

23 Mai 2022 / 24 Mai 2022 / 26 Mai 2022

Archebwch eich lle

Nodwch y dylid canolfannau unigol drefnu un sesiwn Taro Mewn yn unig ar gyfer eu timau cyfan. Ni allwn ddarparu mwy nag un sesiwn ar gyfer canolfannau unigol.*

Mae'r sesiynau Taro Mewn hyn yn rhoi cyfle i ganolfannau cymeradwy drafod sut y maent yn darparu unrhyw un o'r cymwysterau a restrir isod:

  1. Lefel 2 GCDDP Craidd
  2. Lefel 2 IGC Craidd
  3. Lefel 2 GCDDP Ymarfer a Theori
  4. Lefel 3 GCDDP Ymarfer a Theori

Bydd pob sesiwn yn para hyd at 45 munud a bydd yn cael ei hwyluso gan Amy Allen-Thomas, Swyddog Pwnc, CBAC a Suzi Gray, Cynghorydd Technegol, City & Guilds.   

Ar gyfer pwy mae'r sesiynau Taro Mewn hyn?

Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i gefnogi tiwtoriaid, aseswyr a swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol sy'n ymwneud â chyflwyno ac asesu'r cymwysterau a restrir uchod.  Bydd y rhai sy'n bresennol yn gallu gofyn cwestiynau a gofyn am eglurhad ynghylch cyflwyno ac asesu’r cymwysterau.

Mae sesiynau ar gael i ganolfannau cymeradwy sydd â  chofrestriadau dysgwyr CYFREDOL 

*Sylwch fod 'canolfan' yn cael ei phennu yn ôl rhif y ganolfan ac mae'n ofyniad gorfodol cynnwys y rhif hwn wrth gofrestru ar gyfer sesiwn.  Bydd y sesiwn gyntaf a archebir gan ganolfan yn cael ei blaenoriaethu, bydd unrhyw archebion ychwanegol gan y ganolfan honno yn cael eu canslo a'u cynnig i ddarparwyr cymeradwy eraill. 

Archebwch eich lle