Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori Arolwg adborth ar gymhwyster

17 Tach 2023

Fel rhan o'n hymrwymiad i barhau i adolygu ein cymwysterau, rydym yn gofyn am adborth gan ganolfannau sy'n cyflwyno ein cymhwyster Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori.

Mae gennym ddiddordeb clywed eich safbwyntiau ar bob agwedd ar y cymhwyster o gynnwys yr uned a'r trefniadau asesu i gyflwyno ac ystyriaethau gweithredol. Mae gennym ddiddordeb deall yr agweddau cadarnhaol a'r hyn sy'n gweithio'n dda i ganolfannau yn ogystal ag unrhyw anawsterau rydych chi wedi'u hwynebu a meysydd a fyddai'n elwa o ystyriaeth ac arweiniad pellach.

Os hoffech chi gyfrannu at yr adolygiad hwn, llenwch yr arolwg.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 5 Rhagfyr 2023.