Gweithdai cynhadledd ar-lein – i ddod ym mis Hydref!

01 Hyd 2021

Hoffech chi gael awgrymiadau oddi wrth arbenigwyr, ehangu eich sgiliau, a dysgu ffyrdd newydd o weithio?

Ymunwch â ni am ein cyfres dros bedwar diwrnod o weithdai Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant i ymarferwyr newydd a phrofiadol. Gallwch ennill sawl mewnwelediad ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth ddefnyddiol – y cyfan wedi'i lunio ar eich cyfer chi ac y gallwch fynd yn ôl ag ef i'ch gweithle eich hun.

IGC: Gweithdai Gwella Ansawdd Arsylwi a Modelau Arweinyddiaeth a Rheolaeth

GChDDP Gweithdai Ymarfer Blynyddoedd Cynnar

Bydd y cwrs hwn yn cyfrif hefyd tuag at unrhyw oriau ymarfer proffesiynol blynyddol gorfodol.