Cyngor Coronafeirws

Deallwn a gwerthfawrogwn fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd. Rydym am eich sicrhau ein bod yn cydweithio'n agos â chyrff Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru ynghyd â rhanddeiliaid eraill y sector. Rydym yn monitro'r achos COVID-19 yn y DU yn barhaus ac yn ystyried sut i reoli unrhyw heriau penodol o ran y ddarpariaeth ddysgu gan gynnwys sefyll a gweinyddu ein harholiadau ac asesiadau.

Rydym wrthi'n llunio arweiniad pellach i'ch cefnogi chi yn eich gwaith o ddarparu ein cymwysterau ac asesiadau. Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy'r wefan hon maes o law gan roi'r holl wybodaeth ddiweddaraf.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 i'w gweld hefyd ar y gwefannau canlynol:

Tudalen we COVID-19 City & Guilds

Gwefan CBAC

Llywodraeth Cymru

Cymwysterau Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio