Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Lefel 5

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn i'r sawl sydd â phrofiad o arwain neu reoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sy'n bodloni gofynion rheoleiddiol ychwanegol sy'n berthnasol i rai lleoliadau gwaith.

Mae'n addas ar gyfer dysgwyr sydd:

  • am ddangos y cymwyseddau a nodir yn y cymhwyster fel rhan o rôl eu swydd, sydd hefyd yn bodloni unrhyw reoliadau o ran isafswm oedran yn y lleoliad gwaith
  • wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 Arwain a Rheoli priodol, sy'n cael y cyfle i roi'r hyn maent wedi'i ddysgu ar waith, a bodloni unrhyw ofynion rheoleiddiol ychwanegol

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys y cymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer yn cael ei benderfynu'n derfynol ar hyn o bryd. Mae'r themâu canlynol yn debygol o gael eu cynnwys:

  • ymarfer proffesiynol
  • arwain a rheoli
  • ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
  • perfformiad tîm effeithiol
  • ansawdd darpariaeth
  • diogelu unigolion
  • iechyd a diogelwch

Bydd nifer o unedau dewisol i ddysgwyr ddewis ohonynt sy'n cwmpasu nifer o gyd-destunau gwaith gwahanol.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Bydd strwythur terfynol y cymhwyster yn cael ei gadarnhau'n fuan.

Asesir y cymhwyster yn allanol gan ddefnyddio project busnes, portffolio a thrafodaeth broffesiynol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol a sefydliadau addysg uwch er mwyn archwilio llwybrau dilyniant a hyfforddiant proffesiynol fydd yn cynnig cyfleoedd astudio pellach i ddysgwyr.


Drwy gwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, gall dysgwyr wneud cais i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru fel rheolwr cofrestredig, ar yr amod eu bod hefyd yn bodloni unrhyw ofynion cofrestru ychwanegol eraill.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio