Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Lefel 5

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn i'r sawl sydd â phrofiad o arwain neu reoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sy'n bodloni gofynion rheoleiddiol ychwanegol sy'n berthnasol i rai lleoliadau gwaith.

Mae'n addas ar gyfer dysgwyr sydd:

 • am ddangos y cymwyseddau a nodir yn y cymhwyster fel rhan o rôl eu swydd, sydd hefyd yn bodloni unrhyw reoliadau o ran isafswm oedran yn y lleoliad gwaith
 • wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 Arwain a Rheoli priodol, sy'n cael y cyfle i roi'r hyn maent wedi'i ddysgu ar waith, a bodloni unrhyw ofynion rheoleiddiol ychwanegol

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

 • Arwain a rheoli ymarfer person/plentyn-ganolog
 • Arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol
 • Arwain a rheoli ansawdd y ddarpariaeth gwasanaethau er mwyn bodloni gofynion deddfwriaethol, rheoleiddiol a sefydliadol
 • Ymarfer proffesiynol
 • Arwain a rheoli ymarfer sy'n hyrwyddo diogelu unigolion
 • Arwain a rheoli iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith 

Mae ystod o unedau dewisol ar gael.

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn cyflawni'r cymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer, rhaid i ddysgwyr ennill cyfanswm o 120 o gredydau o leiaf.

 • Rhaid ennill 20 o gredydau o grŵp Gorfodol A
 • Rhaid ennill 70 o gredydau o grŵp Gorfodol B
 • Rhaid ennill o leiaf 30 o gredydau o'r grŵp Dewisol.

Asesu

Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer caiff yr asesiad ei asesu'n allanol.

Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • portffolio o dystiolaeth
 • project busnes
 • trafodaeth broffesiynol

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i wella eu cyfleoedd cyflogaeth neu i barhau ag astudiaethau pellach ar lefel uwch.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Cyflwniad Paratoi Canolfannau (Chwefror 2020)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan - Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gwanwyn 2020

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Event Link
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio