Paratoi i Arwain a Rheoli yn y Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn a luniwyd ar gyfer dysgwyr sy'n awyddus i weithio fel rheolwyr ond nad ydynt eto'n gweithio fel arweinwyr a rheolwyr yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'n addas ar gyfer y canlynol:

  • staff profiadol a gyflogir yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac sydd am baratoi i weithio fel arweinwyr
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu gymhwyster cyfatebol, yn llwyddiannus
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion), neu gymhwyster cywerth cydnabyddedig
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc), neu gymhwyster cywerth cydnabyddedig
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau TAG Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn llwyddiannus

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd. Mae'r themâu canlynol yn debygol o gael eu cynnwys yn rhan o'r cymhwyster:

  • hyrwyddo urddas a hawliau'r unigolyn
  • damcaniaethau ac ymarfer
  • perfformiad effeithiol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Bydd strwythur terfynol y cymhwyster yn cael ei gadarnhau'n fuan.

Asesir Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn allanol ac yn fewnol gan ddefnyddio project cyfannol a thasgau adfyfyriol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu'r wybodaeth y mae rheolwyr ei angen i gymryd y cam cyntaf tuag at rôl arwain, gan gefnogi dilyniant llorweddol a fertigol i'r canlynol:

  • Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd
  • Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio